قیمت سیم-قیمت ارز-قیمت دلار-قیمت فنس-فنس کشی-مش فولادی-مش میلگرد

قیمت سیم-قیمت ارز-قیمت دلار-قیمت فنس-فنس کشی-مش فولادی-مش میلگرد

قیمت سیم-قیمت ارز-قیمت دلار-قیمت فنس-فنس کشی-مش فولادی-مش میلگرد همانند روز گذشته نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و نرخ اکثر محصولات فولادی افزایش یافت. در بخش محصولات ذوبی میلگرد افزایش و تیرآهن اعلام نشد . نرخ برخی محصولات (پروفیل زد و ورق سیاه ) بدون تغییر و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی افزایش یافت.

?اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روز گذشته 50 الی 200 تومان افزایش دادند .

?نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه ، در مقایسه با روز گذشته 190 الی 440 تومان افزایش یافت .

➖نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه ، اعلام نشد.

➖نرخ تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه ،اعلام نشد.

?نرخ تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه ،در مقایسه با روز گذشته 10 الی 20 هزارتومان افزایش یافت .

نرخ انواع ورق سیاه ، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

?نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل ،در مقایسه با روز گذشته 50 الی 150 تومان افزایش یافت.

◽️نرخ اکثر تولیدکنندگان پروفیل زد،در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد.

➖نرخ انواع لوله (صنعتی ،داربستی ،گازی و مبلی) ،اعلام نشد.

?قیمت نبشی ، ناودانی و سپری ،در مقایسه با روز گذشته 150 الی 200 تومان افزایش یافت.

محصولات مفتولی (مفتول سیاه) ، اعلام نشد.

? مظنه دلار: ۱۸۳۰۰
? درهم دبی: ۴۹۱۰
? مثقال طلا: ۲۳۲۱۵۰۰
? طلای۱۸عیار: ۵۳۵۹۰۰
? سکه جدید: ۵۳۵۲۰۰۰
? نیم سکه: ۲۶۵۱۰۰۰
? ربع سکه: ۱۴۲۱۰۰۰
? سکه گرمی: ۷۰۱۰۰۰ ? ارزش طلایی سکه: ۵۱۵۹۷۵۲

?میلگرد ⬅ 50 الی 300 افزایش
?میلگرد ذوبی در کارخانه ⬅ 120 الی 170 افزایش نسبت به روز یکشنبه
➖میلگرد ذوبی در بنگاه ⬅ اعلام نشد
?تیرآهن سنگین ذوبی در کارخانه ⬅ 70 افزایش
?تیرآهن ذوبی در بنگاه ⬅ 100 هزارتومان افزایش نسبت به روز شنبه
◽انواع ورق سیاه ⬅ بدون تغییر
◽انواع لوله گازی ⬅ بدون تغییر
? قوطی پروفیل و پروفیل زد ⬅ 50 افزایش
? نبشی ناودانی و سپری ⬅ 150 افزایش
?محصولات مفتولی (مفتول سیاه) ⬅ 200 الی 400 افزایش
?شمش فولادی ⬅ 150 افزایش

نرخ اکثر کارخانجات میلگرد و نرخ اکثر محصولات فولادی افزایش یافت. در بخش محصولات ذوبی میلگرد و تیرآهن سنگین افزایش یافت و تیر سبک اعلام نشد. نرخ برخی محصولات (لوله گازی و ورق سیاه ) بدون تغییر و نرخ اکثر تولید کنندگان شمش فولادی افزایش یافت.

?اکثر کارخانه‌های میلگرد، قیمت خود را نسبت به روز گذشته 50 الی 300 تومان افزایش دادند .

?نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه ، در مقایسه با روز یکشنبه 120 الی 170 تومان افزایش یافت .

➖نرخ میلگرد ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه ، اعلام نشد.

نرخ تیرآهن سنگین ذوب‌آهن اصفهان در کارخانه ،در مقایسه با روز یکشنبه 70 تومان افزایش یافت .

?نرخ تیرآهن ذوب‌آهن اصفهان در بنگاه ،در مقایسه با روز شنبه 100 هزارتومان افزایش یافت .

◽️?نرخ انواع ورق سیاه ، در مقایسه با روز گذشته بدون تغییر اعلام شد. انواع ورق (گالوانیزه و رنگی ) ، 300 الی 700 تومان افزایش یافت.

?نرخ اکثر تولیدکنندگان قوطی پروفیل و پروفیل زد،در مقایسه با روز گذشته 50 تومان افزایش یافت.

◽️نرخ انواع لوله گازی،در مقایسه با روز یکشنبه بدون تغییر اعلام شد .

?قیمت نبشی ، ناودانی و سپری ،در مقایسه با روز گذشته 150 تومان افزایش یافت.

?محصولات مفتولی (مفتول سیاه) ، در مقایسه با روز گذشته 200 الی 400 تومان افزایش یافت.

?نرخ پیشنهادی اکثر تولیدکنندگان شمش فولادی ،در مقایسه با روز گذشته 150 تومان افزایش یافت .

 

 

قیمت سیم    قیمت سیم

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    خانهمحصولاتمقالاتتماسارتباط