قیمت نبشی و ناودانی

قیمت نبشی و ناودانی

 

 قیمت نبشی و ناودانی   نبشی آهنی  یکی از مهمترین  مصالح مورد استفاده در ساختمان سازی و صنعت محسوب می گردد. این مقطع جهت اتصالات پل ها به ستون ها، ساخت چهارچوب درهای بزرگ آهنی و قالب های فلزی، اتصالات تیرآهن ها ، اتصالات ستون ها به صفحات در فوندانسیون ، ساخت سازه های فلزی و غیره به کار می رود.
نبشی ها، از لحاظ شکل ظاهری به دو دسته نبشی بال مساوی و نبشی بال نامساوی دسته بندی می شود. هر نبشی دارای دو بال بوده و به فاصله عرضی تا نقطه خمیدگی اطلاق می گردد.
نبشی ها با دو مشخصه طول بال ها یا ضخامت بال ها نامگذاری می شوند. به عنوان مثال نبشی ۴*۴۰*۴۰ نشان دهنده این است که نبشی از نوع بال مساوی بوده که طول بال های نبشی ۴۰ میلیمتر و ضخامت بال-های آن ۴ میلیمتر می باشد.

نبشی ها به ۲صورت تولید می شوند:

نبشی پرسی،نوعی نبشی است که ابتدا بصورت یک تکه ورق با طول ۶ متر بوده که از وسط عرض ورق،خم شده و به شکل نبشی در می آید

نبشی فابریک،از همان اول پروسه تولید،به شکل نبشی،از خط تولید خارج می شود.

نبشی ها با ۲مشخصه شناخته می شوند:

۱-اندازه بال ها

۲-ضخامت

نحوه محاسبه تقریبی وزن نبشی فولاد :

اندازه بال نبشی*طول نبشی*ضخامت نبشی*۷۸۵۰*۲

در فرمول بالا،واحد اندازه بال،طول و ضخامت نبشی،بر حسب متر بوده و وزن حاصل،بر حسب کیلوگرم می باشد.

ناودانی:
ناودانی مشبک:
ناودانی مشبک از ورق گرم ،گالوانیزه شده به صورت سرد یا گرم ،تولید می گردد و جهت مصارف گوناگون نظیر موارد زیر مورد استفاده قرار می گیرد:
-جهت ساخت قفسه های مستحکم فولادی
-نصب سنگ بصورت خشک
-سازه های سبک فولادی

ناودانی ساده:
ناودانی صنعتی و ساختمانی که با ورق گرم تولید می شود و می تواند در صورت نیاز به صورت گرم یا سرد گالوانیزه شود. این محصول در ابعاد ۸،۱۰،۱۲،۱۴،۱۶ تولید می گردد.

 ناودانی از ارتفاع ۳۰ تا ۴۰۰ میلیمتر موجود بوده و بیشتر برای ساختن پل های باربر و موارد دیگر به کار می رود.

گالوانیزه کردن انواع نبشی و ناودانی (گالوانیزه گرم و سرد) در مقادیر مختلف. قیمت نبشی و ناودانی