کف نرخ پایه یا معاملاتی بازار بورس کالا صعودی بدیهی است که در صورت ادامه مستمر عرضه های مقاطع طویل فولادی

کف نرخ پایه یا معاملاتی بازار بورس کالا صعودی دیده میشود؛ بدیهی است که در صورت ادامه مستمر عرضه های مقاطع طویل فولادی

کف نرخ پایه یا معاملاتی بازار بورس کالا صعودی دیده میشود؛ بدیهی است که در صورت ادامه مستمر عرضه های مقاطع طویل فولادی با توجه به فاصله معنی دار نرخ پایه یا نرخ معاملاتی بورس کالا با نرخ میانگین بازار خارج از بورس؛ علیرغم اینکه روند در کف نرخ پایه یا معاملاتی بازار بورس کالا صعودی دیده میشود؛ بدیهی است که در صورت ادامه مستمر عرضه های مقاطع طویل فولادی در بورس کالا، شاهد تخلیه حباب بین نرخ بورس و بازار آزاد و نزدیک شدن نرخ این دو بازار به یکدیگر باشیم .

 

اخرین بار روز پنجشنبه؛ متوسط نرخ بازار خارج از بورس کالا حدود ۱۰،۱۶۵ تومان رصد گردید، که در مقایسه با متوسط آخرین نرخ معاملاتی میلگرد آجدار در بورس کالا با رقم حدود ۹۵۰۰ تومانی، فاصله حدود ۶۰۰ تومانی دارد، که میبایست این فاصله به هم نزدیک گردد . خواه بازار آزاد عقب‌نشینی کند، یا نرخ معاملاتی بورس کالا افزایش قیمت پیدا کند …

فعلا که بنا بر شواهد موجود؛ عرضه های مکفی در بورس کالا و تقاضای متعادل در این بازار باعث گردیده تا امروز بازار معاملاتی خارج از بورس کالا، مجبور به عقب‌نشینی گردد…

البته فعالان محترم بازار عنایت داشته باشند که با توجه به نرخ پایه روز چهارشنبه بورس کالا در خصوص این کالا روی رقم ۹۴۱۰ تومان؛ بدیهی است که نمی‌توان خیلی به ادامه روند عقب‌نشینی ژرف، حداقل در هفته جاری امیدوار بود؛ روشن است که نظام حاکم بر قیمت گذاری کنونی بازار فولاد کشور این سیگنال را به ما میدهد …

تشخیص روند :
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱) متوسط آخرین نرخ بازار ازاد روز پنجشنبه هفته گذشته : ۱۰،۱۶۵ تومان
۲) متوسط آخرین نرخ معاملاتی بورس کالا : ۹۵۰۰ تومان
۳) نرخ پایه عرضه این هفته : ۹۴۱۰ تومان

۴) دلار نیمایی : صعودی
۵) نرخ‌صادراتی : اخیرا صعودی ولی در گزارشات بولتن های خارجی عنوان شده تقاضا در بازارهای هدف شامل چین و آسیای جنوب شرقی ضعیف است و احتمالا اکنون روی قله باشیم …
۶) تقاضای داخلی : شاهد عرضه های مکفی طبق برنامه، تحت تدابیر شدید نظارتی تنظیم بازاری در بورس کالا هستیم و تقاضا متعادل است.

 

نتیجه :

 

روند موجود کاملا وابسته به دورنمای حرکت دلار نیمایی در هفته پیش‌رو خواهد بود که به نوعی عامل اصلی تعیین قیمت بازار داخلی فولاد ماست.
قبل اشاره شد : هر ۱۰۰ تومان تغییر در نرخ دلارنیمایی، حدود کیلویی ۵۰ تومان تغییر در نرخ فولاد داخلی در شرایطی که نرخ صادراتی فولاد ثابت باشد …

تا چه پیش آید …

( کلیه ارقام این گزارش بدون احتساب مالیات ارزش افزوده عنوان گردید. )

مکانیزم فعلی حاکم بر تعیین قیمت میلگرد آجدار در بازار داخلی از طریق بورس کالا، نرخ پایه عرضه برابر است

مکانیزم فعلی حاکم بر تعیین قیمت میلگرد آجدار در بازار داخلی از طریق بورس کالا، نرخ پایه عرضه برابر است با نرخ میلگرد آجدار صادراتی ضربدر میانگین نرخ دلار نیمایی …

 

مکانیزم فعلی حاکم بر تعیین قیمت میلگرد آجدار در بازار داخلی از طریق بورس کالا، نرخ پایه عرضه برابر است بدیهی است برای تحقق نرخ مورد بحث میلگرد آجدار ۸۵۰۰ تومانی که چندی پیش در برخی از رسانه ها بارتاب پیدا کرد؛ میبایست یکی از دو مولفه های بنیادین تعیین قیمت داخلی کاهش پیدا کند، یا اساس مکانیزم تعیین قیمت تتظیم بازار داخلی مورد بازنگری قرار گیرد :

مکانیزم

یکی از شرایط تحقق میلگرد آجدار ۸۵۰۰ تومانی در بازار داخلی، تصور کاهش نرخ دلار نیمایی در کشور حداقل تا مرز ۱۷،۵۰۰ تومان است :
۸۵۰۰ ÷ ۱.۰۹ vat = ۷۸۰۰
۷۸۰۰ × ۱۰۰۰ ÷ ۴۴۵ ~= ۱۷۵۰۰
بدیهی است که در شرایط تحریمی فعلی، کاهش نرخ دلار، فعل به مراتب دشواری برای بانک مرکزی دیده میشود، یا حداقل فعلا در دکترین بانک مرکزی دیده نمیشود؛ بطوریکه این روزها باور کاهش قیمت ارز تا این حد اگر نگوییم غیرممکن اما دشوار و از لحاظ فنی باور آن در شرایط فعلی سخت است .

تعیین قیمت میلگرد اجدار

۲) کاهش نرخ فولاد صادراتی :
بدیهی است تحقق کاهش نرخ فولاد صادراتی، از هیچ زاویه‌ای در اختیار بازار داخلی نبوده و هرگونه اظهارنظر در خصوص این مورد بیهوده بنظر می‌رسد، نرخ صادراتی تابعی از روند بازارهای جهانی است. فعلا نرخ میلگرد آجدار فوب دریای سیاه بطور میانگین ۴۴۵ دلار/تن گزارش شده که با دلار ۲۱ هزار تومانی معادل با رقمی حول و حوش کیلویی ۱۰۲۰۰ تومان +vat خواهد شد.

 

نرخ میلگرد

۳) تغییر مکانیزم تعیین قیمت در نرخ پایه بورس کالا
در حال حاضر نرخ پایه عرضه میلگرد در بورس کالا معادل ۱۰۰ درصدی نرخ میلگرد صادراتی محاسبه میشود که برای حصول نرخ پایین تر، ناظم بازار میتواند این ضریب را کاهش دهد، بطور مثال ۸۵ درصد نرخ صادراتی :
۴۴۵ × ۲۱۰۰۰ ÷ ۱۰۰۰ × ۸۵٪ ~= ۷۹۴۰
۷۹۴۰ + ۹٪ ~= ۸۶۵۰
در اینصورت چند تا مشکل و زخم کهنه مجددا سر باز خواهد کرد :

 

در صورت کاهش ضریب ۱۵ درصدی تعیین نرخ پایه عرضه میلگرد؛ به همین میزان ضریب تعیین نرخ شمش میبایست کاهش پیدا کند که تاریخ ثابت کرده این موضوع بر خلاف منافع فولادسازان خصولتی و به تبع خود دولت به عنوان بزرگترین شریک انهاست و معمولا این روش پایدار نمانده است، علاوه بر این شائبه رانت هم برای اختلاف به وجود امده بین نرخ داخلی و خارجی قوت می‌گیرد که داستانی بلند و البته تکراری دارد که در نهایت منجر میشود به مقاومت فولادسازان و مهندسی عرضه و امتناع از فروش در بازار داخلی و تبعات پیرامون این موضوع …

نتیجه‌گیری :

 

همه راههای ممکن برای تحقق میلگرد وعده داده شده در این بازار، پیش‌تر مورد آزمون و خطا قرا گرفته و متاسفانه شاهد بودیم یا آنطور که باید عملیاتی نشده یا نیمه‌کاره رها شده یا کنار گذاشته شده یا اینکه در نهایت با فشار اهرم های نفوذی قدرت های اقتصادی بزرگ، منجر به تغییر وزیر و یا معاون گردیده است ‌.

تنها راه تحقق میلگرد آجدار ۸۵۰۰ تومانی، کاهش نرخ دلار یا افزایش ارزش پول ملی دیده میشود …

 

 

در حال حاضر چه کار مفید و مثبتی میتوان برای بهبود و التیام زخم های مصرف کننده داخلی پیشنهاد داد ؟

 

در این شرایط موجود، به عنوان حداقل کار شدنی مثبت و مفید برای کنترل این بازار افسارگسیخته میشود یا میتوان، تمامی مبادی فولادسازان بزرگ را به عرضه مکفی در بازار داخلی و رعایت سهمیه های اختصاص یافته به این بازار ملزم کرد … میشود افسارگسیختگی و به نوعی ولنگاری کنونی حاکم بر بازار بخش خصوصی فولادسازی را از سواری روی نرخ بازار آزاد ارز ۲۳ تا ۲۶ هزار تومانی کنترل و منع کرد …. میشود نظارت های موثر را علاوه بر مراکز اصلی، بر روی سرچشمه های ثانویه تولید فولاد در بازار داخلی نیز تعمیم داد … میشود فاصله بین نرخ بازار ازاد و بورس کالا را با برخی نظارت های مستمر و محکم کاهش داد …

 

 

نشست مشترک اعضای هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی

نشست مشترک اعضای هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی

 

نشست مشترک اعضای هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی و مسئولین فروش شرکت فولاد مبارکه اصفهان در محل دفتر تهران شرکت فولاد مبارکه برگزار شد و طرفین در هفت بند با یکدیگر توافق کردند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی، پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موارد مطروحه، موارد ذیل مورد تفاهم قرار گرفت:

نشست مشترک

 

و افزایش سطح همکاری‌ها بین فولاد مبارکه و سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی مورد تاکید و تایید طرفین قرار گرفت.
۲- به منظور تحقق درخواست اعضای هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی مبنی بر تامین منظم و پایدار نیاز حداکثری شرکت‌های تولیدکننده لوله و پروفیل فرآیند فروش مستقیم کالای مچینگ احیا گردد و در این راستا با توجه به پذیرش مسئولین فروش فولاد مبارکه، دبیر و اعضای هیئت مدیره سندیکا اقدامات مقتضی را جهت جلب نظر مسئولین وزارت صمت و نهادهای مرتبط پیگیری نمایند.

 سندیکای تولید

در صورت کاهش حساسیت بر روی قیمت‌های کشف شده در بورس کالا آمادگی کامل برای جاری سازی فروش با شرایط پرداخت اعتباری محصولات خود را دارد.
۴- ادامه فعالیت کمیته مشترک ظرفیت‌سنجی مورد تأکید طرفین قرار گرفت و مقرر گردید در اسرع وقت گزارشات مربوط به شرکت‌های بازدید شده در جلسه مشترک فولاد مبارکه و اعضای سندیکا ارائه گردد.
۵- به منظور حمایت از تولید داخل و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر (لوله و پروفیل) توافق شد پیگیری‌های لازم جهت رفع موانع صورت پذیرد.
۶- فولاد مبارکه آمادگی دارد در صورت رفع موانع قانونی در وزارتخانه، تا سقف میزان بهین‌یاب محصول تختال به جای ورق و یا به صورت ترکیبی تحویل شرکت‌های تولیدکننده لوله و پروفیل دهد.

 

اعضای هییت مدیره

با توجه به ظرفیت خطوط تولید خود سالیانه امکان تحویل دو میلیون و دویست هزار تن (با تلرانس ۱۰ درصد) ورق به شرکت‌های تولیدکننده لوله و پروفیل را در قالب سفارشات بورس و مچینگ خواهد داشت، اضافه بر این میزان (کسری موردنیاز) در فولاد مبارکه قابل تولید نبوده و شرکت‌های تولیدکننده لوله و پروفیل می‌بایست جهت تامین ورق مازاد از طریق سایر تولیدکنندگان و یا واردات اقدام نمایند.

التهابات بازار مواد اولیه و جلوگیری از افزایش قیمت بی رویه نرخ شمش در بازار خارج از بورس کالا

التهابات بازار مواد اولیه و جلوگیری از افزایش قیمت بی رویه نرخ شمش در بازار خارج از بورس کالا

 

التهابات بازار مواد اولیه و جلوگیری از افزایش قیمت بی رویه نرخ شمش در بازار خارج از بورس کالا یا همان نرخ شمش حوزه القایی …

طبیعتا عرضه های مکفی شمش در بازار داخلی از طریق بورس کالا و با نرخ تنظیم بازاری؛ از یکسو تا حدی باعث کاهش رقابت های هیجانی خرید شمش در بورس کالا گردیده و از سوی دیگر باعث فرونشاندن شعله التهابات در بازار آزاد شمش میشود …

البته عرضه شمش برای روز یکشنبه هفته آتی به جهت جبران کسری سهمیه عرضه های داخلی مقرر شده برای فولادسازان است که ظاهرا از آن عقب هستند …

التهابات بازار

 

هر چقدر که عرضه شمش در بازار داخلی ازطریق بورس کالا و با اعمال کنترل و نظارت های لازم افزایش پیدا کند؛ به طبع به همان نسبت عرضه های محصولات نوردی در بازار داخلی افزایش پیدا خواهد کرد و این فرآیند در کاهش التهابات بازار داخلی فولاد اثر مستقیم خواهد داشت …

موضوعی که به دفعات در تنظیم بازار داخلی شاهد آن بوده‌ایم؛ به مجرد اینکه حجم عرضه شمش فولادسازان مطابق با دستورالمعل تنظیم بازار افزایش پیدا میکند؛ صدای اعتراض فولادسازان مبنی بر کاهش آمار صادرات فولاد کشور هم بلند میشود، که در نهایت مجددا دولت را مجبور به عقب‌نشینی از مواضع خود میکنند، چرا که این روزها دولت شدیدا نیازمند ارز حاصل از صادرات این حوزه از تولید است …

 

این وضعیت آلاکلنگی در شل و سفت کردن های موازنه بین صادرات و تامین داخلی همیشه به عنوان بزرگترین معضل تنظیم بازار داخلی فولاد کشور ما همواره مطرح بوده است …

 

مواد اولیه

 

نرخ ارز بالا می‌رود؛ فعالیت فولادسازان در حوزه صادرات افزایش پیدا میکند و کمتر تمایل به حضور در بازار داخلی پیدا می‌کنند، از این رو کمبود در بازار داخلی به وجود می‌آید و مجددا فشار تنظیم بازاری افزایش پیدا می‌کند، از سوی دیگر فشار تنظیم بازاری با تهدید یا اخطار تلویحی صادر کنندگان فولاد در خصوص کاهش حجم صادرات مواجه میشود که دولت را مجبور به عقب‌نشینی می‌کند و این پروسه بارها و بارها تکرار شده است …

 

البته روشن است که ریشه اصلی تمام این مشکلات، التهابات بازار ارز است که اگر فروکش پیدا کند، بصورت خودکار تمام این التهابات بازار داخلی فولاد هم به سرعت محو خواهد

ایرون مال