قیمت توری گابیون

قیمت توری گابیون قیمت گابیون توری سنگی سیل بند خرید گابیون توری سنگ چین gabion

قیمت توری گابیون قیمت گابیون توری سنگی سیل بند خرید گابیون توری سنگ چین gabion

قیمت توری گابیون

قیمت توری گابیون قیمت گابیون توری سنگی توری سیل بند خرید گابیون gabion

توری گابیون (سنگ چین)

گابیون که در بعضی مواقع به آن توری سنگی نیز گفته می شود.گابیون ها بسیار ارزان تر از سازه های مشابه بوده و معمولا در سدسازی  ایجاددیوارهای حائل  جاده سازی  آبراهه ها و … مورد استفاده قرار می گیرند و ازگابیون ها به عنوان فنس و ایجاد حصار نیز می توان استفاده کرد .

مشخصات فنی و نوع بافت گابیون

گابیون های تولید شده توسط این مجموعه دارای بهرتین استاندارد ها بوده و فقط از سیم گالوانیزه گرم استفاده می شود. این مجموعه توانایی تولید انواع گابیون از عرض

کاربردهای گابیون

موج شکن

مهار سنگ ها

مهاردیوارهای سنگی

مقاوم سازی بناهای سست

دیوارحائل

پوشش برای لوله ها برای جلوگیری از پوسیدگی

مزایای استفاده از گابیون

مقرون بصرفه بودن

قابل استفاده در بسیاری مصارف

دارا بودن نقش سازه ای و غیر سازه ای

کاربری فراوان در دنیا

 

گابیون  از نظر اقتصادی در مصارف حصار کشی بسیار به صرفه بوده و از دیگر موارد کاربرد گابیون می توان به مهار دیوارهای سنگی، پوشش کف آبراهه ها، مهار سنگ های متمرکز و … اشاره کرد. کاربرد توری های گابیون، بایستی آن را از جنبه های مختلفی از قبیل خصوصیات رفتاری، شکل پذیری، استحکام، طراحی و محاسبه سازه ها مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

 

    خانهمحصولاتمقالاتتماسارتباط