قیمت سیم خاردار

سیم خاردار خطیهر کیلوگرم = 8 متر طول42/000 تومان
سیم خاردار حلقویهر توپ = 8 متر طولقطر 60 سانت تبری 430/000 تومان
سیم خاردار حلقویهر توپ = 8 متر طولقطر 60 سانت سوزنی 400/000 تومان
سیم خاردار حلقویهر توپ = 12 متر طولقطر 90 سانت تبری 570/000 تومان
سیم خاردار حلقویهر توپ = 12 متر طولقطر 90 سانت سوزنی 510/000 تومان
قیمت سیم خاردار

قیمت سیم خاردار

قیمت سیم خاردار

قیمت سیم خاردار سیم خاردار حلقوی سیم خاردار خطی  نوعی متداول از موانع ایذایی است که از دو رشته مفتول گالوانیزه گرم به هم تابیده شده به عنوان راستا و دو رشته دیگر مفتول گالوانیزه گرم به عنوان خارهای سیم خاردار تشکیل شده است.سیم خاردار خطی از نظر اقتصادی از مقرون به صرفه ترین گزینه های حصارکشی می باشد.

قیمت سیم خاردار حلقوی Razor Wire از نوعی مفتول فنری گالوانیزه .حلقه های این نوع سیم خاردار از قطر های ۶۰ سانتیمتر الی ۱۰۰ سانتیمتر موجود می باشد.قطر مفتول بین ۳ تا ۳٫۲ میلیمتر از جنس گالوانیزه گرم می باشد. فاصله های تیغ ها بین ۵ تا ۶ سانتیمتر بوده و هر کلاف آن با قطر ۶۰ دارای ۶۲ حلقه با وزن ۱۱ کیلوگرم می باشد که به طور استاندارد ۱۰ تا ۱۲ متر طول را پوشش میدهد.سیم خاردار حلقوی برای دور پادگان و مراکز نظامی وساختمان هایی که نیاز به محافظت و پدافند دارند مورد استفاده قرار می گیرد.

یک رشته مفتول گالوانیزه به قطر ۳ میلیمتر به عنوان پایه و محور که به فاصله های معین تیغ های گالوانیزه به شکل تبر بر آن پرس شده است.

سیم خاردارهای حلقوی نسبت به سیم خاردارهای خطی از قدرت و کارایی بالاتری برخوردار بوده و قیمت آنها نسبت به سیم خاردار خطی گرانتر می باشد.

سیم خاردارهای حلقوی به صورت حلقه ای یا کلاف عرضه شده و دارای سه نوع زیر می باشند

سیمخاردارحلقوی با قطر ۶۰ سانتیمتر: متراژ مفید پوشش ۱۰ متر طول

سیم خاردار  با قطر ۹۰ سانتیمتر: متراژ مفید پوشش ۱۵ متر طول

سیم خاردار  با قطر ۱۲۰ سانتیمتر: متراژ مفید پوشش ۲۰ متر طول

ابعاد بالا برای سیم خاردار حلقوی معمولی و سیم خاردار حلقوی تبری یکسان می باشد.

سیم خاردارهای حلقوی قابلیت ایجاد موانع هم بر روی بلندی و هم بر روی زمین را دارا می باشد.

قیمت سیم خاردار-سیم خاردار تبری-سیم خاردار خطی-سیم خاردار حلقوی-قیمت سیم خاردار حلقوی-اهن الات ساختماني قيمت ميلگرد اخبار قيمت فنس اهن ميلگرد نبشي ناوداني فنس توري پرسي حصار کشي سيم خاردار اسپيسر قوطي پروفيل واتراستاپ فنس حصاري  قیمت سیم خاردارقیمت سیم خاردار سیم خاردار تبری  سیم خاردار تبری  سیم خاردار تبری  سیم خاردار تبری  tel     insta   aparat in you tube   twitter     facebook   +google

 

https://ironmall-ma.com/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%B3-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%DA%A9/

قیمت سیم خاردار قیمت سیم خاردار-سیم خاردار تبری-سیم خاردار خطی-سیم خاردار حلقوی-قیمت سیم خاردار حلقوی

    خانهمحصولاتمقالاتتماسارتباط